NTU

View count: 4532

Distinguished alumni

 

Distinguished alumni of College from 1999

Year Distinguished Alumni
1999 Mei-Ling Hsiao
2000 Ying-Yuan Lee
2001 Yung-Jen Chen
2002 Po-Ya Chang
2003 Suspended Due to SARS
2004 Tun-Hou Lee
2005 Man-Li Chen
2006 Chung-Yi Lo
2007 Ching-Hwa Chiu
2008 Ling-Ling Hsieh
2009 Chung-Fu Lan
2010 Hui-Chuan Hsiao
2011 Chih-Liang Yaung
2012 Laura Huang
2013 Hong-Jen Chang
2014 Ying-Jyun Lin
2015 Chi-Kung Ho
2016 Yun-Chune Lee

2017

Soloman C. C. Chen