NTU

浏览人次: 8964

组织架构

如下图所列,公卫学院目前的组织,主要可分三类: 

1) 院级行政与委员会

    院长 (由院长遴选委员会选出)、
    三位副院长 (一位兼任公卫系系主任;一位兼任公卫硕士学程主任;另一位兼任全球卫生中心主任)、院务会议、院教评会、主管会报、及其他各种委员会。

2) 教学单位:共有一个学系、五个研究所、与一个学位学程。

3) 功能性中心:由学院主导的研究中心目前有7个。

此外,本院教师并主持一些校级研究中心的部分计画或部门。

This is an image

                                                               公共卫生学院组织架构图