Administration
Name Job Title Phone & E-mail Job Description Deputy
Chun-Jung Liao Secretary

3366-8007

cjliao@ntu.edu.tw

Clerical and administrative affairs  Huei-Ju Chang
Huei-Ju Chang Technical Specialist

3366-8006

heiru@ntu.edu.tw

Financial and accounting affairs Chun-Jung Liao
Chun-Hsiung Chen Associate Technical Specialist

3366-8008

antchen@ntu.edu.tw

General affairs

Huei-Ju Chang

Yu-Min Su

Yun-Hsin Liu Administrative Assistant

3366-8074

ntuihc@ntu.edu.tw

International affairs Ting-Yu Cheng
Ting-Yu Cheng Administrative Assistant

3366-8001

bonniecheng@ntu.edu.tw

Administrative affairs Yun-Hsin Liu
Po-Chang Hsiao

Administrative

Assistant

3366-8043

hsiaopc@ntu.edu.tw 

IT/website/technical

Support

Ting-Yu Cheng
Chen-Hong Yang Administrative Assistant

3366-8110

chenhong@ntu.edu.tw

Delivery Jing-Hsia Lan

 

 

 

 

 

公衛大樓三院行政支援人員 (公衛學院/醫學院/台大醫院)

 

Name Job Title Phone & E-mail Job Description Deputy
Yu-Min Su Junior Officer

3366-8110

yuminsu@ntu.edu.tw

Air conditioning and

electromechanical maintenance

Chun-Hsiung Chen
Jing-Hsia Lan Traffic Assistant 3366-8100 Parking and traffic control Chuang-Kun Chiu
Chuang-Kun Chiu Part-time Contract Staff 3366-8100 Parking and traffic control Jing-Hsia Lan
Shao-Ming Hsu Contract Security Guard 3366-8070 Security guard of CPH

Yi-Cheng Tsai

Wei-Chih Huang

Shu-Kuan Liao

Kuan-Hong Lin

Yung-Fu Chen

Yi-Cheng Tsai Contract Security Guard 3366-8070 Security guard of CPH

Shao-Ming Hsu

Wei-Chih Huang

Shu-Kuan Liao

Kuan-Hong Lin

Yung-Fu Chen

Wei-Chih Huang Contract Security Guard 3366-8070 Security guard of CPH

Shao-Ming Hsu

Yi-Cheng Tsai

Shu-Kuan Liao

Kuan-Hong Lin

Yung-Fu Chen

Shu-Kuan Liao Contract Security Guard 3366-8070 Security guard of CPH

Shao-Ming Hsu

Yi-Cheng Tsai

Wei-Chih Huang

Kuan-Hong Lin

Yung-Fu Chen

Kuan-Hong Lin
Contract Security Guard
3366-8070
Security guard of CPH

Shao-Ming Hsu

Yi-Cheng Tsai

Wei-Chih Huang

Shu-Kuan Liao

Yung-Fu Chen

Yung-Fu Chen Contract Security Guard
3366-8070
Security guard of CPH

Shao-Ming Hsu

Yi-Cheng Tsai

Wei-Chih Huang

Shu-Kuan Liao

Kuan-Hong Lin